"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

Odmítnutí klienta

Důvody pro odmítnutí služby

§91 108/2006 Sb. zákona o soc. službách:

 • a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

  b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

  c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

  d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

   

  §36 vyhl. 505 2006

  a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  b) Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

  c) Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

   

  Jestliže dojde k odmítnutí uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tom zařízení zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

  Další podmínky určuje Smlouva o poskytování služeb.