Menu Zavřeno

Vstupujeme do desátého roku naší existence

Deset let uteklo jako voda. Každý rok jsme se snažili o co nejvyšší úroveň našeho chráněného bydlení. Vítali jsme kreativní nápady našich asistentů, které se promítaly do života našich klientů někdy velice kladně a jindy zase s nezájmem. Záleželo vždy na skladbě kolektivu. Pořád jsme ale usilovali o co nejlepší pocit obyvatel v bydlení v součinnosti s asistenty. Důležitou roli hraje vedoucí domu. Ta určuje a nastavuje pravidla chování v domě, míru tolerance a hlavně pohodu, spolupráci a kamarádský vztah mezi obyvateli a asistenty. Ne vždy tomu tak bylo. Museli jsme překonat několik krizových období, ale také jsme prožívali a v současné době prožíváme období pohody, které je jasně vidět na obyvatelích, jak jsou rádi v bydlení a berou svojí situaci, jako náhradní domov. To je pro nás to největší vyznamenání. V posledních letech jsme začali s inovací pokojů a celkové úpravě domu. Všude je vymalováno, máme novou koupelnu a dva pokoje mají nový nábytek. Vše pořizujeme z vlastních peněz. Velice nám pomohlo tepelné čerpadlo, které na naší žádost, zainvestoval MHMP. Platby za EL se snížily na polovinu a to už je znát. Náklady na energie a vodu jsou celkem stabilní, takže můžeme plánovat další investice. Vše provádíme po částech, peněz nám mnoho nezbývá, ale práce zdárně pokračují. 
Co se týče péče o obyvatele jsme už tak třetí rok na správné cestě. Nastavený systém individuálních plánů nám umožňuje sledovat vývoj jednotlivců s ohledem na možné samostatné bydlení. Jedná se i o procvičování cizích jazyků, testy autoškoly a i terapeutická a rehabilitační cvičení.Jsme přece jenom chráněné bydlení, které by takovou přestupní stanicí
mělo být. Snažíme se o co největší samostatnost obyvatel, zvyšujeme jejich sebevědomí a pomáháme v zapojení do většinové společnosti. Za 10 let jsme byli s klienty dvakrát u moře a několikrát v českých horách. I to je součást kvalitní spolupráce.
Každý rok pořádáme dny otevřených dveří, které se již staly tradicí a všichni návštěvníci se rádi vracejí, včetně našich sousedů. Do místní komunity jsme zapadli jako dobří sousedé. Naši pomáhají na společných akcích, ale i sousedům s nějakou drobnou prací.
Zahrada je další obrázek naší činnosti. Pěstujeme vlastní zeleninu, ovoce a sklizeň pak je součást naší kuchyně. Hlavně ale zahradu používají obyvatelé k venkovnímu posezení, řeší se zde v létě veškeré porady, setkání s opatrovníky i rodinnými příslušníky. V létě zde společně obědváme i večeříme. O zahradu se starají obyvatelé a není vždy snadné je k tomu přinutit. Je to prostě fyzická práce, která se musí udělat.
V současné době žádáme MHMP o prodloužení zápůjčky. Snad to dobře dopadne. Byla by strašná škoda, kdybychom museli v září skončit. Rok za rokem plynul a Chráněné bydlení se stalo součást našich životů včetně obyvatel. Všichni asistenti chodí rádi do služeb a je vidět jejich upřímnou starost o každého obyvatele.
Tak ať nám ta radost z práce vydrží i v novém roce a novinky zase napíšu.

18.ledna.2024
Ing.Jiří Veselý-ředitelVšední dny tak jak jdou, za sebou po řadě......

Za poslední půlrok se všechno v našem chráněném bydlení uklidnilo a začal opět normální každodenní život. Máme výborné asistenty a hlavně vedoucí domu, paní Mgr.Šárka Brambůrková vše zvládá s přehledem, je to osobnost, která si zaslouží uznání. Každodenní život v bydlení má kamarádskou atmosféru, klienti důvěřují asistentům, svěřují se s osobními problémy a celý kolektiv je jak jedna velká rodina. Je to především zásluha naší paní vedoucí, která dbá na přímé jednáni a tím si získává důvěru jak asistentů, tak klientů. Úplně zmizely všelijaké osobní záště. Vše se řeší hned a spravedlivě. Perfektně funguje klíčová osobní asistence a hned je vidět, jak se klienti posunují v samostatnosti, praktickém životě i v osobních vztazích.
Zahradu má nastarosti náš vyučený zahradník Lukáš, v červnu dostal výuční list. Vyrobil osevní plán, který je všem k dispozici na nástěnce. První úspěch sklidil hned v červnu s rozkvetlými nádhernými druhy máku. Právě v den otevřených dveří všichni žasli nad barevnou škálou květů, které jednotlivé druhy máku mají.
Den otevřených dveří se vydařil. Připravili jsme občerstvení, hrála živá hudba a hlavně bylo krásné počasí. Přišlo asi 60 návštěvníků. Příslušníci rodin klientů, kamarádi, sousedé i lidé z ulice. Všichni byli spokojeni a těší se na další, už desátý ročník.
O prázdninách se klientům, kteří ještě studují, změnil život k lepšímu. Mohli si přispat, odpočinout si a hlavně se soustředit na věci, které přes školní rok nemohou moc naplnit. Ať je to jízda na kole, plavání nebo turistika. Prázdniny utekly jako voda a začal zase normální pracovní život. V přízemí jsme kompletně zrekonstruovali jeden pokoj a čeká nás ještě další.
Zahrada vydala svojí úrodu, která letos nebyla moc dobrá kvůli napadení škůdci. Stejně ale zabere Lukášovi takřka veškerý volný čas.
V současné době, se chystáme na podzimní úklid, dudou se řezat atomy a zazimovat celá zahrada. Probíhá oprava sklepa, kde vlhkost stoupla na neúnosnou míru. Opravu zařídí správcovská firma. Tak uvidíme. V současné době je sklep nepoužitelný.
Všichni se těšíme na každý nový den v bydlení a doufám, že nám to vydrží.

20.září 2023

Ing.Jiří Veselý-ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠEM CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ JE 24.6.2023
začínáme ve 14:00.

Všichni jsou srdečně zváni.

Hned na začátku roku 2023 jsme si stanovili určité cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Stabilizovat stav asistentů tak, aby měli jistotu v zaměstnání, ale také schopnosti a vize, které by měli naplňovat v rámci zlepšování práce celého kolektivu. Všechny nové pracovnice se zapojily do práce poměrně rychle. V kolektivu vládne kamarádská atmosféra a i styk s veřejností se výrazně zlepšil. Naše paní vedoucí domu se snaží zvládnout všechny úkoly spojené s chodem bydlení, úkolovat asistenty a ještě se starat o starosti klientů. Musím ocenit, že funkci zvládá bravurně. Práce jí evidentně baví a je to znát i na náladě všech zúčastněných. Obyvatelé jí mají rádi a zase mají pocit, že za nimi někdo stojí a v případě nouze pomůže.

Dalším cílem je dotáhnout práci s obyvateli do formy, kdy je pro všechny samozřejmé, že všichni na všem spolupracují, ať se to týká vaření, úklidu nebo práce na zahradě. Dodnes se stává, že někteří obyvatelé se snaží práci vyhnout nebo se jim nechce a to pak dělá zlou krev mezi ostatními. V současné době se i tato situace zlepšuje. Přece jenom je to jejich nový domov a musejí se o něj starat. Všichni obyvatelé chodí buď do práce nebo do školy a tak většinou velké práce probíhají o víkendech, ale každodenní úklid se musí provádět také.

Připravujeme také výlety po okolí Prahy a v létě zájezd k moři. Všichni obyvatelé si to moc přejí. Rádi bychom jim sen splnili. Budeme zase pořádat Den otevřených dveří a Zahradní slavnost, která už se stává tradicí a všichni se na ní těší. Doufám, že se nám rok 2023 vydaří.

Zbraslav 2.2.2023

Ing. Jiri Vesely - ředitel

Staré zašlo, novému žijme

Zbraslav 22.8.2022

Začátek roku 2022 se nám nějak nevydařil. Užuž jsme se dostávali z dopadů pandemie a finančních krizí a najednou přišlo „zemětřesení“ i v našem chráněném bydlení. Museli jsme vyměnit ze závažných důvodů jak vedení domu, tak téměř všechny asistenty a to vždy zanechá velkou trhlinu v souvislé práci s klienty a poznamená to  i klienty samotné.

Probudili jsme se do skutečnosti, že po třech letech, kdy se nám dařilo, začínáme od začátku a ještě navíc s pocitem, že musíme dokázat postavit ještě lepší tým s ještě lepšími výsledky. Celý projekt chráněného bydlení, který trvá už osmý rok, si to zaslouží a hlavně si klienti zaslouží tu nejlepší péči. Znamenalo to sehnat kvalifikované, pracovité, kreativní vedení i asistenty, které bude práce bavit a vytvoří tým, na který zase budeme všichni hrdí. To se nám konečně, po asi půl roce, podařilo a v současné době vše opět funguje. Samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, než sami asistenti poznají priority práce s mentálně postiženou společností. Je to ale radost pozorovat, jak je práce baví a jak se snaží porozumět každému klientovi zvlášť, poradit s problémem nebo s nějakou jednoduchou prací. Zase jsme všichni dostali chuť do práce a při každodenním styku s klienty mohu potvrdit, že naše snaha padá na úrodnou půdu. Obyvatelé důvěřují asistentům a vedení domu. Na klientských poradách se rozebírají problémy jednotlivých obyvatel i soužití v domě. Máme velice sympatickou vedoucí domu a zkušenou sociální pracovnici, takže se daly do pohybu i žádosti o příspěvky na péči a bydlení. Je to nezbytná součást finančních prostředků, ze kterých obyvatelé platí svůj pobyt.

I přes všechny potíže jsme dokázali tak, jako každý rok, uspořádat koncem června „Zahradní slavnost“, která měla opět velký ohlas, přišli naši podporovatelé a kamarádi. Občerstvení připravili obyvatelé. Byla hojnost jídla i pití, živá hudba a hlavně příležitost k povídání s našimi obyvateli. Vždy je vidět, že nikomu není lhostejný stav a soužití v domě, zajímají se o každého zvlášť a dost často přinese takové setkání i finanční dary, které vždy oceníme. Všichni měli se setkání příjemný pocit a je to vždy radost, že návštěvníci naší Zahradní slavnosti už berou tuto událost jako tradici. Pro naše sousedy, kteří se účastní pravidelně, to zase znamená, že je vidět, že jim naše společnost nedělá žádné problémy, navzájem si pomáháme a vždy nás ujišťují o přátelských vtazích a to je dobře.

Budu do aktualit na webových stránkách psát čas od času poslední zážitky a dojmy za určité období, aby si každý uměl udělat představu, jak chráněné bydlení žije, jaké má vize a co nás čeká v budoucnosti.

Ing.Jiří Veselý-ředitel Helpless,o.p.s.

Za poslední půlrok se všechno v našem chráněném bydlení uklidnilo a začal opět normální každodenní život. Máme výborné asistenty a hlavně vedoucí domu, paní Mgr.Šárka Brambůrková vše zvládá s přehledem, je to osobnost, která si zaslouží uznání. Každodenní život v bydlení má kamarádskou atmosféru, klienti důvěřují asistentům, svěřují se s osobními problémy a celý kolektiv je jak jedna velká rodina. Je to především zásluha naší paní vedoucí, která dbá na přímé jednáni a tím si získává důvěru jak asistentů, tak klientů. Úplně zmizely všelijaké osobní záště. Vše se řeší hned a spravedlivě. Perfektně funguje klíčová osobní asistence a hned je vidět, jak se klienti posunují v samostatnosti, praktickém životě i v osobních vztazích.
Zahradu má nastarosti náš vyučený zahradník Lukáš, v červnu dostal výuční list. Vyrobil osevní plán, který je všem k dispozici na nástěnce. První úspěch sklidil hned v červnu s rozkvetlými nádhernými druhy máku. Právě v den otevřených dveří všichni žasli nad barevnou škálou květů, které jednotlivé druhy máku mají.
Den otevřených dveří se vydařil. Připravili jsme občerstvení, hrála živá hudba a hlavně bylo krásné počasí. Přišlo asi 60 návštěvníků. Příslušníci rodin klientů, kamarádi, sousedé i lidé z ulice. Všichni byli spokojeni a těší se na další, už desátý ročník.
O prázdninách se klientům, kteří ještě studují, změnil život k lepšímu. Mohli si přispat, odpočinout si a hlavně se soustředit na věci, které přes školní rok nemohou moc naplnit. Ať je to jízda na kole, plavání nebo turistika. Prázdniny utekly jako voda a začal zase normální pracovní život. V přízemí jsme kompletně zrekonstruovali jeden pokoj a čeká nás ještě další.
Zahrada vydala svojí úrodu, která letos nebyla moc dobrá kvůli napadení škůdci. Stejně ale zabere Lukášovi takřka veškerý volný čas.
V současné době, se chystáme na podzimní úklid, dudou se řezat atomy a zazimovat celá zahrada. Probíhá oprava sklepa, kde vlhkost stoupla na neúnosnou míru. Opravu zařídí správcovská firma. Tak uvidíme. V současné době je sklep nepoužitelný.
Všichni se těšíme na každý nový den v bydlení a doufám, že nám to vydrží.

20.září 2023

Ing.Jiří Veselý-ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠEM CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ JE 24.6.2023
začínáme ve 14:00.

Všichni jsou srdečně zváni.

Hned na začátku roku 2023 jsme si stanovili určité cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Stabilizovat stav asistentů tak, aby měli jistotu v zaměstnání, ale také schopnosti a vize, které by měli naplňovat v rámci zlepšování práce celého kolektivu. Všechny nové pracovnice se zapojily do práce poměrně rychle. V kolektivu vládne kamarádská atmosféra a i styk s veřejností se výrazně zlepšil. Naše paní vedoucí domu se snaží zvládnout všechny úkoly spojené s chodem bydlení, úkolovat asistenty a ještě se starat o starosti klientů. Musím ocenit, že funkci zvládá bravurně. Práce jí evidentně baví a je to znát i na náladě všech zúčastněných. Obyvatelé jí mají rádi a zase mají pocit, že za nimi někdo stojí a v případě nouze pomůže.

Dalším cílem je dotáhnout práci s obyvateli do formy, kdy je pro všechny samozřejmé, že všichni na všem spolupracují, ať se to týká vaření, úklidu nebo práce na zahradě. Dodnes se stává, že někteří obyvatelé se snaží práci vyhnout nebo se jim nechce a to pak dělá zlou krev mezi ostatními. V současné době se i tato situace zlepšuje. Přece jenom je to jejich nový domov a musejí se o něj starat. Všichni obyvatelé chodí buď do práce nebo do školy a tak většinou velké práce probíhají o víkendech, ale každodenní úklid se musí provádět také.

Připravujeme také výlety po okolí Prahy a v létě zájezd k moři. Všichni obyvatelé si to moc přejí. Rádi bychom jim sen splnili. Budeme zase pořádat Den otevřených dveří a Zahradní slavnost, která už se stává tradicí a všichni se na ní těší. Doufám, že se nám rok 2023 vydaří.

Zbraslav 2.2.2023

Ing. Jiri Vesely - ředitel

Staré zašlo, novému žijme

Zbraslav 22.8.2022

Začátek roku 2022 se nám nějak nevydařil. Užuž jsme se dostávali z dopadů pandemie a finančních krizí a najednou přišlo „zemětřesení“ i v našem chráněném bydlení. Museli jsme vyměnit ze závažných důvodů jak vedení domu, tak téměř všechny asistenty a to vždy zanechá velkou trhlinu v souvislé práci s klienty a poznamená to  i klienty samotné.

Probudili jsme se do skutečnosti, že po třech letech, kdy se nám dařilo, začínáme od začátku a ještě navíc s pocitem, že musíme dokázat postavit ještě lepší tým s ještě lepšími výsledky. Celý projekt chráněného bydlení, který trvá už osmý rok, si to zaslouží a hlavně si klienti zaslouží tu nejlepší péči. Znamenalo to sehnat kvalifikované, pracovité, kreativní vedení i asistenty, které bude práce bavit a vytvoří tým, na který zase budeme všichni hrdí. To se nám konečně, po asi půl roce, podařilo a v současné době vše opět funguje. Samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, než sami asistenti poznají priority práce s mentálně postiženou společností. Je to ale radost pozorovat, jak je práce baví a jak se snaží porozumět každému klientovi zvlášť, poradit s problémem nebo s nějakou jednoduchou prací. Zase jsme všichni dostali chuť do práce a při každodenním styku s klienty mohu potvrdit, že naše snaha padá na úrodnou půdu. Obyvatelé důvěřují asistentům a vedení domu. Na klientských poradách se rozebírají problémy jednotlivých obyvatel i soužití v domě. Máme velice sympatickou vedoucí domu a zkušenou sociální pracovnici, takže se daly do pohybu i žádosti o příspěvky na péči a bydlení. Je to nezbytná součást finančních prostředků, ze kterých obyvatelé platí svůj pobyt.

I přes všechny potíže jsme dokázali tak, jako každý rok, uspořádat koncem června „Zahradní slavnost“, která měla opět velký ohlas, přišli naši podporovatelé a kamarádi. Občerstvení připravili obyvatelé. Byla hojnost jídla i pití, živá hudba a hlavně příležitost k povídání s našimi obyvateli. Vždy je vidět, že nikomu není lhostejný stav a soužití v domě, zajímají se o každého zvlášť a dost často přinese takové setkání i finanční dary, které vždy oceníme. Všichni měli se setkání příjemný pocit a je to vždy radost, že návštěvníci naší Zahradní slavnosti už berou tuto událost jako tradici. Pro naše sousedy, kteří se účastní pravidelně, to zase znamená, že je vidět, že jim naše společnost nedělá žádné problémy, navzájem si pomáháme a vždy nás ujišťují o přátelských vtazích a to je dobře.

Budu do aktualit na webových stránkách psát čas od času poslední zážitky a dojmy za určité období, aby si každý uměl udělat představu, jak chráněné bydlení žije, jaké má vize a co nás čeká v budoucnosti.

Ing.Jiří Veselý-ředitel Helpless,o.p.s.

Za poslední půlrok se všechno v našem chráněném bydlení uklidnilo a začal opět normální každodenní život. Máme výborné asistenty a hlavně vedoucí domu, paní Mgr.Šárka Brambůrková vše zvládá s přehledem, je to osobnost, která si zaslouží uznání. Každodenní život v bydlení má kamarádskou atmosféru, klienti důvěřují asistentům, svěřují se s osobními problémy a celý kolektiv je jak jedna velká rodina. Je to především zásluha naší paní vedoucí, která dbá na přímé jednáni a tím si získává důvěru jak asistentů, tak klientů. Úplně zmizely všelijaké osobní záště. Vše se řeší hned a spravedlivě. Perfektně funguje klíčová osobní asistence a hned je vidět, jak se klienti posunují v samostatnosti, praktickém životě i v osobních vztazích.
Zahradu má nastarosti náš vyučený zahradník Lukáš, v červnu dostal výuční list. Vyrobil osevní plán, který je všem k dispozici na nástěnce. První úspěch sklidil hned v červnu s rozkvetlými nádhernými druhy máku. Právě v den otevřených dveří všichni žasli nad barevnou škálou květů, které jednotlivé druhy máku mají.
Den otevřených dveří se vydařil. Připravili jsme občerstvení, hrála živá hudba a hlavně bylo krásné počasí. Přišlo asi 60 návštěvníků. Příslušníci rodin klientů, kamarádi, sousedé i lidé z ulice. Všichni byli spokojeni a těší se na další, už desátý ročník.
O prázdninách se klientům, kteří ještě studují, změnil život k lepšímu. Mohli si přispat, odpočinout si a hlavně se soustředit na věci, které přes školní rok nemohou moc naplnit. Ať je to jízda na kole, plavání nebo turistika. Prázdniny utekly jako voda a začal zase normální pracovní život. V přízemí jsme kompletně zrekonstruovali jeden pokoj a čeká nás ještě další.
Zahrada vydala svojí úrodu, která letos nebyla moc dobrá kvůli napadení škůdci. Stejně ale zabere Lukášovi takřka veškerý volný čas.
V současné době, se chystáme na podzimní úklid, dudou se řezat atomy a zazimovat celá zahrada. Probíhá oprava sklepa, kde vlhkost stoupla na neúnosnou míru. Opravu zařídí správcovská firma. Tak uvidíme. V současné době je sklep nepoužitelný.
Všichni se těšíme na každý nový den v bydlení a doufám, že nám to vydrží.

20.září 2023

Ing.Jiří Veselý-ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠEM CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ JE 24.6.2023
začínáme ve 14:00.

Všichni jsou srdečně zváni.

Hned na začátku roku 2023 jsme si stanovili určité cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Stabilizovat stav asistentů tak, aby měli jistotu v zaměstnání, ale také schopnosti a vize, které by měli naplňovat v rámci zlepšování práce celého kolektivu. Všechny nové pracovnice se zapojily do práce poměrně rychle. V kolektivu vládne kamarádská atmosféra a i styk s veřejností se výrazně zlepšil. Naše paní vedoucí domu se snaží zvládnout všechny úkoly spojené s chodem bydlení, úkolovat asistenty a ještě se starat o starosti klientů. Musím ocenit, že funkci zvládá bravurně. Práce jí evidentně baví a je to znát i na náladě všech zúčastněných. Obyvatelé jí mají rádi a zase mají pocit, že za nimi někdo stojí a v případě nouze pomůže.

Dalším cílem je dotáhnout práci s obyvateli do formy, kdy je pro všechny samozřejmé, že všichni na všem spolupracují, ať se to týká vaření, úklidu nebo práce na zahradě. Dodnes se stává, že někteří obyvatelé se snaží práci vyhnout nebo se jim nechce a to pak dělá zlou krev mezi ostatními. V současné době se i tato situace zlepšuje. Přece jenom je to jejich nový domov a musejí se o něj starat. Všichni obyvatelé chodí buď do práce nebo do školy a tak většinou velké práce probíhají o víkendech, ale každodenní úklid se musí provádět také.

Připravujeme také výlety po okolí Prahy a v létě zájezd k moři. Všichni obyvatelé si to moc přejí. Rádi bychom jim sen splnili. Budeme zase pořádat Den otevřených dveří a Zahradní slavnost, která už se stává tradicí a všichni se na ní těší. Doufám, že se nám rok 2023 vydaří.

Zbraslav 2.2.2023

Ing. Jiri Vesely - ředitel

Staré zašlo, novému žijme

Zbraslav 22.8.2022

Začátek roku 2022 se nám nějak nevydařil. Užuž jsme se dostávali z dopadů pandemie a finančních krizí a najednou přišlo „zemětřesení“ i v našem chráněném bydlení. Museli jsme vyměnit ze závažných důvodů jak vedení domu, tak téměř všechny asistenty a to vždy zanechá velkou trhlinu v souvislé práci s klienty a poznamená to  i klienty samotné.

Probudili jsme se do skutečnosti, že po třech letech, kdy se nám dařilo, začínáme od začátku a ještě navíc s pocitem, že musíme dokázat postavit ještě lepší tým s ještě lepšími výsledky. Celý projekt chráněného bydlení, který trvá už osmý rok, si to zaslouží a hlavně si klienti zaslouží tu nejlepší péči. Znamenalo to sehnat kvalifikované, pracovité, kreativní vedení i asistenty, které bude práce bavit a vytvoří tým, na který zase budeme všichni hrdí. To se nám konečně, po asi půl roce, podařilo a v současné době vše opět funguje. Samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, než sami asistenti poznají priority práce s mentálně postiženou společností. Je to ale radost pozorovat, jak je práce baví a jak se snaží porozumět každému klientovi zvlášť, poradit s problémem nebo s nějakou jednoduchou prací. Zase jsme všichni dostali chuť do práce a při každodenním styku s klienty mohu potvrdit, že naše snaha padá na úrodnou půdu. Obyvatelé důvěřují asistentům a vedení domu. Na klientských poradách se rozebírají problémy jednotlivých obyvatel i soužití v domě. Máme velice sympatickou vedoucí domu a zkušenou sociální pracovnici, takže se daly do pohybu i žádosti o příspěvky na péči a bydlení. Je to nezbytná součást finančních prostředků, ze kterých obyvatelé platí svůj pobyt.

I přes všechny potíže jsme dokázali tak, jako každý rok, uspořádat koncem června „Zahradní slavnost“, která měla opět velký ohlas, přišli naši podporovatelé a kamarádi. Občerstvení připravili obyvatelé. Byla hojnost jídla i pití, živá hudba a hlavně příležitost k povídání s našimi obyvateli. Vždy je vidět, že nikomu není lhostejný stav a soužití v domě, zajímají se o každého zvlášť a dost často přinese takové setkání i finanční dary, které vždy oceníme. Všichni měli se setkání příjemný pocit a je to vždy radost, že návštěvníci naší Zahradní slavnosti už berou tuto událost jako tradici. Pro naše sousedy, kteří se účastní pravidelně, to zase znamená, že je vidět, že jim naše společnost nedělá žádné problémy, navzájem si pomáháme a vždy nás ujišťují o přátelských vtazích a to je dobře.

Budu do aktualit na webových stránkách psát čas od času poslední zážitky a dojmy za určité období, aby si každý uměl udělat představu, jak chráněné bydlení žije, jaké má vize a co nás čeká v budoucnosti.

Ing.Jiří Veselý-ředitel Helpless,o.p.s.

Za poslední půlrok se všechno v našem chráněném bydlení uklidnilo a začal opět normální každodenní život. Máme výborné asistenty a hlavně vedoucí domu, paní Mgr.Šárka Brambůrková vše zvládá s přehledem, je to osobnost, která si zaslouží uznání. Každodenní život v bydlení má kamarádskou atmosféru, klienti důvěřují asistentům, svěřují se s osobními problémy a celý kolektiv je jak jedna velká rodina. Je to především zásluha naší paní vedoucí, která dbá na přímé jednáni a tím si získává důvěru jak asistentů, tak klientů. Úplně zmizely všelijaké osobní záště. Vše se řeší hned a spravedlivě. Perfektně funguje klíčová osobní asistence a hned je vidět, jak se klienti posunují v samostatnosti, praktickém životě i v osobních vztazích.
Zahradu má nastarosti náš vyučený zahradník Lukáš, v červnu dostal výuční list. Vyrobil osevní plán, který je všem k dispozici na nástěnce. První úspěch sklidil hned v červnu s rozkvetlými nádhernými druhy máku. Právě v den otevřených dveří všichni žasli nad barevnou škálou květů, které jednotlivé druhy máku mají.
Den otevřených dveří se vydařil. Připravili jsme občerstvení, hrála živá hudba a hlavně bylo krásné počasí. Přišlo asi 60 návštěvníků. Příslušníci rodin klientů, kamarádi, sousedé i lidé z ulice. Všichni byli spokojeni a těší se na další, už desátý ročník.
O prázdninách se klientům, kteří ještě studují, změnil život k lepšímu. Mohli si přispat, odpočinout si a hlavně se soustředit na věci, které přes školní rok nemohou moc naplnit. Ať je to jízda na kole, plavání nebo turistika. Prázdniny utekly jako voda a začal zase normální pracovní život. V přízemí jsme kompletně zrekonstruovali jeden pokoj a čeká nás ještě další.
Zahrada vydala svojí úrodu, která letos nebyla moc dobrá kvůli napadení škůdci. Stejně ale zabere Lukášovi takřka veškerý volný čas.
V současné době, se chystáme na podzimní úklid, dudou se řezat atomy a zazimovat celá zahrada. Probíhá oprava sklepa, kde vlhkost stoupla na neúnosnou míru. Opravu zařídí správcovská firma. Tak uvidíme. V současné době je sklep nepoužitelný.
Všichni se těšíme na každý nový den v bydlení a doufám, že nám to vydrží.

20.září 2023

Ing.Jiří Veselý-ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠEM CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ JE 24.6.2023
začínáme ve 14:00.

Všichni jsou srdečně zváni.

Hned na začátku roku 2023 jsme si stanovili určité cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Stabilizovat stav asistentů tak, aby měli jistotu v zaměstnání, ale také schopnosti a vize, které by měli naplňovat v rámci zlepšování práce celého kolektivu. Všechny nové pracovnice se zapojily do práce poměrně rychle. V kolektivu vládne kamarádská atmosféra a i styk s veřejností se výrazně zlepšil. Naše paní vedoucí domu se snaží zvládnout všechny úkoly spojené s chodem bydlení, úkolovat asistenty a ještě se starat o starosti klientů. Musím ocenit, že funkci zvládá bravurně. Práce jí evidentně baví a je to znát i na náladě všech zúčastněných. Obyvatelé jí mají rádi a zase mají pocit, že za nimi někdo stojí a v případě nouze pomůže.

Dalším cílem je dotáhnout práci s obyvateli do formy, kdy je pro všechny samozřejmé, že všichni na všem spolupracují, ať se to týká vaření, úklidu nebo práce na zahradě. Dodnes se stává, že někteří obyvatelé se snaží práci vyhnout nebo se jim nechce a to pak dělá zlou krev mezi ostatními. V současné době se i tato situace zlepšuje. Přece jenom je to jejich nový domov a musejí se o něj starat. Všichni obyvatelé chodí buď do práce nebo do školy a tak většinou velké práce probíhají o víkendech, ale každodenní úklid se musí provádět také.

Připravujeme také výlety po okolí Prahy a v létě zájezd k moři. Všichni obyvatelé si to moc přejí. Rádi bychom jim sen splnili. Budeme zase pořádat Den otevřených dveří a Zahradní slavnost, která už se stává tradicí a všichni se na ní těší. Doufám, že se nám rok 2023 vydaří.

Zbraslav 2.2.2023

Ing. Jiri Vesely - ředitel

Staré zašlo, novému žijme

Zbraslav 22.8.2022

Začátek roku 2022 se nám nějak nevydařil. Užuž jsme se dostávali z dopadů pandemie a finančních krizí a najednou přišlo „zemětřesení“ i v našem chráněném bydlení. Museli jsme vyměnit ze závažných důvodů jak vedení domu, tak téměř všechny asistenty a to vždy zanechá velkou trhlinu v souvislé práci s klienty a poznamená to  i klienty samotné.

Probudili jsme se do skutečnosti, že po třech letech, kdy se nám dařilo, začínáme od začátku a ještě navíc s pocitem, že musíme dokázat postavit ještě lepší tým s ještě lepšími výsledky. Celý projekt chráněného bydlení, který trvá už osmý rok, si to zaslouží a hlavně si klienti zaslouží tu nejlepší péči. Znamenalo to sehnat kvalifikované, pracovité, kreativní vedení i asistenty, které bude práce bavit a vytvoří tým, na který zase budeme všichni hrdí. To se nám konečně, po asi půl roce, podařilo a v současné době vše opět funguje. Samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, než sami asistenti poznají priority práce s mentálně postiženou společností. Je to ale radost pozorovat, jak je práce baví a jak se snaží porozumět každému klientovi zvlášť, poradit s problémem nebo s nějakou jednoduchou prací. Zase jsme všichni dostali chuť do práce a při každodenním styku s klienty mohu potvrdit, že naše snaha padá na úrodnou půdu. Obyvatelé důvěřují asistentům a vedení domu. Na klientských poradách se rozebírají problémy jednotlivých obyvatel i soužití v domě. Máme velice sympatickou vedoucí domu a zkušenou sociální pracovnici, takže se daly do pohybu i žádosti o příspěvky na péči a bydlení. Je to nezbytná součást finančních prostředků, ze kterých obyvatelé platí svůj pobyt.

I přes všechny potíže jsme dokázali tak, jako každý rok, uspořádat koncem června „Zahradní slavnost“, která měla opět velký ohlas, přišli naši podporovatelé a kamarádi. Občerstvení připravili obyvatelé. Byla hojnost jídla i pití, živá hudba a hlavně příležitost k povídání s našimi obyvateli. Vždy je vidět, že nikomu není lhostejný stav a soužití v domě, zajímají se o každého zvlášť a dost často přinese takové setkání i finanční dary, které vždy oceníme. Všichni měli se setkání příjemný pocit a je to vždy radost, že návštěvníci naší Zahradní slavnosti už berou tuto událost jako tradici. Pro naše sousedy, kteří se účastní pravidelně, to zase znamená, že je vidět, že jim naše společnost nedělá žádné problémy, navzájem si pomáháme a vždy nás ujišťují o přátelských vtazích a to je dobře.

Budu do aktualit na webových stránkách psát čas od času poslední zážitky a dojmy za určité období, aby si každý uměl udělat představu, jak chráněné bydlení žije, jaké má vize a co nás čeká v budoucnosti.

Ing.Jiří Veselý-ředitel Helpless,o.p.s.

Za poslední půlrok se všechno v našem chráněném bydlení uklidnilo a začal opět normální každodenní život. Máme výborné asistenty a hlavně vedoucí domu, paní Mgr.Šárka Brambůrková vše zvládá s přehledem, je to osobnost, která si zaslouží uznání. Každodenní život v bydlení má kamarádskou atmosféru, klienti důvěřují asistentům, svěřují se s osobními problémy a celý kolektiv je jak jedna velká rodina. Je to především zásluha naší paní vedoucí, která dbá na přímé jednáni a tím si získává důvěru jak asistentů, tak klientů. Úplně zmizely všelijaké osobní záště. Vše se řeší hned a spravedlivě. Perfektně funguje klíčová osobní asistence a hned je vidět, jak se klienti posunují v samostatnosti, praktickém životě i v osobních vztazích.
Zahradu má nastarosti náš vyučený zahradník Lukáš, v červnu dostal výuční list. Vyrobil osevní plán, který je všem k dispozici na nástěnce. První úspěch sklidil hned v červnu s rozkvetlými nádhernými druhy máku. Právě v den otevřených dveří všichni žasli nad barevnou škálou květů, které jednotlivé druhy máku mají.
Den otevřených dveří se vydařil. Připravili jsme občerstvení, hrála živá hudba a hlavně bylo krásné počasí. Přišlo asi 60 návštěvníků. Příslušníci rodin klientů, kamarádi, sousedé i lidé z ulice. Všichni byli spokojeni a těší se na další, už desátý ročník.
O prázdninách se klientům, kteří ještě studují, změnil život k lepšímu. Mohli si přispat, odpočinout si a hlavně se soustředit na věci, které přes školní rok nemohou moc naplnit. Ať je to jízda na kole, plavání nebo turistika. Prázdniny utekly jako voda a začal zase normální pracovní život. V přízemí jsme kompletně zrekonstruovali jeden pokoj a čeká nás ještě další.
Zahrada vydala svojí úrodu, která letos nebyla moc dobrá kvůli napadení škůdci. Stejně ale zabere Lukášovi takřka veškerý volný čas.
V současné době, se chystáme na podzimní úklid, dudou se řezat atomy a zazimovat celá zahrada. Probíhá oprava sklepa, kde vlhkost stoupla na neúnosnou míru. Opravu zařídí správcovská firma. Tak uvidíme. V současné době je sklep nepoužitelný.
Všichni se těšíme na každý nový den v bydlení a doufám, že nám to vydrží.

20.září 2023

Ing.Jiří Veselý-ředitel

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠEM CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ JE 24.6.2023
začínáme ve 14:00.

Všichni jsou srdečně zváni.

Hned na začátku roku 2023 jsme si stanovili určité cíle, které bychom chtěli dosáhnout. Stabilizovat stav asistentů tak, aby měli jistotu v zaměstnání, ale také schopnosti a vize, které by měli naplňovat v rámci zlepšování práce celého kolektivu. Všechny nové pracovnice se zapojily do práce poměrně rychle. V kolektivu vládne kamarádská atmosféra a i styk s veřejností se výrazně zlepšil. Naše paní vedoucí domu se snaží zvládnout všechny úkoly spojené s chodem bydlení, úkolovat asistenty a ještě se starat o starosti klientů. Musím ocenit, že funkci zvládá bravurně. Práce jí evidentně baví a je to znát i na náladě všech zúčastněných. Obyvatelé jí mají rádi a zase mají pocit, že za nimi někdo stojí a v případě nouze pomůže.

Dalším cílem je dotáhnout práci s obyvateli do formy, kdy je pro všechny samozřejmé, že všichni na všem spolupracují, ať se to týká vaření, úklidu nebo práce na zahradě. Dodnes se stává, že někteří obyvatelé se snaží práci vyhnout nebo se jim nechce a to pak dělá zlou krev mezi ostatními. V současné době se i tato situace zlepšuje. Přece jenom je to jejich nový domov a musejí se o něj starat. Všichni obyvatelé chodí buď do práce nebo do školy a tak většinou velké práce probíhají o víkendech, ale každodenní úklid se musí provádět také.

Připravujeme také výlety po okolí Prahy a v létě zájezd k moři. Všichni obyvatelé si to moc přejí. Rádi bychom jim sen splnili. Budeme zase pořádat Den otevřených dveří a Zahradní slavnost, která už se stává tradicí a všichni se na ní těší. Doufám, že se nám rok 2023 vydaří.

Zbraslav 2.2.2023

Ing. Jiri Vesely - ředitel

Staré zašlo, novému žijme

Zbraslav 22.8.2022

Začátek roku 2022 se nám nějak nevydařil. Užuž jsme se dostávali z dopadů pandemie a finančních krizí a najednou přišlo „zemětřesení“ i v našem chráněném bydlení. Museli jsme vyměnit ze závažných důvodů jak vedení domu, tak téměř všechny asistenty a to vždy zanechá velkou trhlinu v souvislé práci s klienty a poznamená to  i klienty samotné.

Probudili jsme se do skutečnosti, že po třech letech, kdy se nám dařilo, začínáme od začátku a ještě navíc s pocitem, že musíme dokázat postavit ještě lepší tým s ještě lepšími výsledky. Celý projekt chráněného bydlení, který trvá už osmý rok, si to zaslouží a hlavně si klienti zaslouží tu nejlepší péči. Znamenalo to sehnat kvalifikované, pracovité, kreativní vedení i asistenty, které bude práce bavit a vytvoří tým, na který zase budeme všichni hrdí. To se nám konečně, po asi půl roce, podařilo a v současné době vše opět funguje. Samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, než sami asistenti poznají priority práce s mentálně postiženou společností. Je to ale radost pozorovat, jak je práce baví a jak se snaží porozumět každému klientovi zvlášť, poradit s problémem nebo s nějakou jednoduchou prací. Zase jsme všichni dostali chuť do práce a při každodenním styku s klienty mohu potvrdit, že naše snaha padá na úrodnou půdu. Obyvatelé důvěřují asistentům a vedení domu. Na klientských poradách se rozebírají problémy jednotlivých obyvatel i soužití v domě. Máme velice sympatickou vedoucí domu a zkušenou sociální pracovnici, takže se daly do pohybu i žádosti o příspěvky na péči a bydlení. Je to nezbytná součást finančních prostředků, ze kterých obyvatelé platí svůj pobyt.

I přes všechny potíže jsme dokázali tak, jako každý rok, uspořádat koncem června „Zahradní slavnost“, která měla opět velký ohlas, přišli naši podporovatelé a kamarádi. Občerstvení připravili obyvatelé. Byla hojnost jídla i pití, živá hudba a hlavně příležitost k povídání s našimi obyvateli. Vždy je vidět, že nikomu není lhostejný stav a soužití v domě, zajímají se o každého zvlášť a dost často přinese takové setkání i finanční dary, které vždy oceníme. Všichni měli se setkání příjemný pocit a je to vždy radost, že návštěvníci naší Zahradní slavnosti už berou tuto událost jako tradici. Pro naše sousedy, kteří se účastní pravidelně, to zase znamená, že je vidět, že jim naše společnost nedělá žádné problémy, navzájem si pomáháme a vždy nás ujišťují o přátelských vtazích a to je dobře.

Budu do aktualit na webových stránkách psát čas od času poslední zážitky a dojmy za určité období, aby si každý uměl udělat představu, jak chráněné bydlení žije, jaké má vize a co nás čeká v budoucnosti.

Ing.Jiří Veselý-ředitel Helpless,o.p.s.

Pidluke padluke a je tu podzim

22. listopad 2021

„Čas míjí mílovými kroky kupředu a není v našich silách ho zastavit“. To jsou slova Vladislava Vančury, zbraslavského rodáka, v jeho krásné knize „ Rozmarné léto“. Jako mávnutím kouzelného proutku uteklo léto a nastal další, covidem komplikovaný, podzim.

V létě jsem měl pocit, že konečně nastal čas uvolnění od neustálé šikany ze stran úřadů kvůli epidemii. Šeredně jsem se mýlil. Všichni si snad mysleli, že očkování zpomalí nebo možná zastaví postup epidemie. Už teď je jasné, že vládní heslo: „očkováním uděláme tečku za koronavirem“, platí jen částečně. Očkovaných je pořád málo a i očkovaní se mohou nakazit. Proto je až neuvěřitelné, že jsme v našem chráněném bydlení doposud neměli nákazu. Přičítám to k neustálému dohledu našich asistentů nad zdravím obyvatel. Při sebemenším nachlazení nebo zdravotním problémům je posílají na testy a do úplného vyléčení jsou doma. Tato situace je opravdu hodně náročná po všech stránkách a je vidět, že už toho mají všichni dost. Nasazení asistentů je enormní. Běžná denní péče se znásobí o starost o nemocné a pak už funguje jenom osobní statečnost. Obdivuji všechny zúčastněné, že to ještě vydrží. Vedoucí domu Anička má asi tak velkou přirozenou autoritu, že jí všichni chtějí ulehčit v jejích povinnostech. Enormně narostla administrativa a Aničce přibylo spoustu práce. Naštěstí tu nálož zvládá skvěle. V září se nám podařilo, po více než roce, zorganizovat Zahradní slavnost. Příprava byla velkolepá a na samotné slavnosti to vypadalo, jako na narozeninách vysokého vládního činitele. Jídla a pití bylo až moc, ale vše výborné a to zásluhou našeho pana správce Dušana. Velký dík. Sešlo se poměrně hodně lidí, omluvil se jenom americký prezident Biden a ministr zahraničních věcí Zimbabwe Unagunama. To ale nebránilo skvělé atmosféře a nakonec i tanci při živé hudbě tří různých seskupení hudebníků. Byla sice k večeru zima, ale tanec evidentně všechny zahřál. Rozešli jsme se až po 20 hod s příslibem, že se opět sejdeme zase příští rok. Slavnost měla velký a hlavně obdivný ohlas. Dostali jsme i dost finančních darů na náš účet.

No a účet, to je další významná událost podzimu. Některému šikovnému spoluobčanovi se podařilo vysát z našeho účtu všechny peníze. K prokazatelnému podvodu se ale naše banka postavila velice laxně a v podstatě nám nedala moc nadějí na nápravu. Policie, kde jsme podali trestní oznámení stále šetří a šetří a šetří……Tomu šikovnému spoluobčanovi přeji hlavně hodně zdraví, aby si peněz, které tak šikovně ukradl, patřičně užil. Muselo to dát fakt hodně práce a až se nakonec bude smažit v pekle v měděným hrnci, tak mu přejeme, aby mu čerti přikládali pod kotel a ještě si to musel platit sám. Jestli ale Policie pachatele dopadne, požádáme státního zástupce o zapůjčení delikventa tak na 1 hod do našeho chráňáku, kde se s ním přátelsky pobavíme nad jeho husarským kouskem tak, že na to nikdy, ale opravdu nikdy nezapomene! No uvidíme.

Naši obyvatelé měli ještě jednu velkou zábavu a to zájezd do Jizerských hor. Za doprovodu Aničky a Dušana si prožili úžasný týden v přírodě společně s návštěvou zajímavostí v okolí. Všem se výlet moc líbil, jenom Anička si přála týden na zotavenou. Chápu, sám jsem to zažil a je to náročná záležitost po všech stránkách. Je třeba ale vysoce ohodnotit odvahu a nezlomnost obou dvou. Díky. V neposlední řadě bych chtěl Aničce poděkovat i za návštěvu divadelních představení, které pro naše obyvatele zorganizovala a také s velkým úspěchem absolvovala. Ke konci roku nás opustí asistentka Maruška. Čeká miminko. Tak slááááva. Bude to už druhé děťátko narozené našim asistentkám od roku 2019. Přejeme jí všichni moc šťastné setkání s miminkem a hlavně zdraví maminky i děťátka. Jen tak dál!!

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chtěl bych poděkovat všem našim příznivcům za podporu, všem asistentům za skvělou práci, Aničce za excelentní vedení chráňáku, Venuši za společnost našim obyvatelům a obyvatelům za to, že jsou.

Může se to stát i Vám...

Dne 21. 10. 2021 nám byly z bankovního účtu odcizeny, neznámým pachatelem, všechny finance. Banka, u které má naše společnost účet, není proti podobným typům krádeží pojištěna. Bez dopadení pachatele jsou tedy finance nevymahatelné (a všichni víme, jak to s podobnými krádežemi a jejich pachateli bývá). Moc prosíme o jakoukoliv pomoc, která nám umožní vést chod zařízení tak, aby žádný z našich klientů omezené finance naší služby nijak nepocítil. Předem moc děkujeme! ♥

Týden sociálních služeb 2021

I my se zúčastníme týdne sociálních služeb! Přijďte se k nám podívat ve čtvrtek 7.10. mezi 13:00 a 15:00.
Budeme se těšit!

týden sociálních služeb 2021

Náš dům, náš hrad

7. červenec 2021

Jaro se pomalu, ale jistě přetavilo do velice horkého léta a všichni v chráňáku si to patřičně užívají. Do druhé poloviny roku 2021 jsme vstoupili ve velice dobré kondici. Do bydlení nastoupili tři mladí lidé, jedna žena a dva mladíci. Změnilo se i asistentské zastoupení v pozici velice empatické, chytré a kreativní Marušky. Naše paní vedoucí domu má opravdu čich na kvalitní lidi. Maruška zapadla do kolektivu velice rychle a všichni obyvatelé jí mají rádi. Vzhledem k různému postižení nových tváří, stouplo dost výrazně pracovní nasazení asistentů. Zvládají to však bez velkých problémů a výsledky jsou vidět na první pohled. Začaly se důkladně plnit individuální plány, pod dohledem vedoucí domu, a to je poprvé, kdy tato důležitá činnost opravdu funguje. Jednoduše naše skvělá vedoucí domu má vše pod kontrolou a dík jí za to. Je to opravdu žena na svém místě. I ostatní asistentky a asistenti pracují skvěle a mám dojem, že jim působí radost vidět výsledky svojí práce. Prostě, v současné době je v chráňáku tým na jedničku a to také ještě nebylo.

Důležitá je i otevřenost jednání a smysluplná diskuze o problémech jak obyvatel, tak klientů. Pravidelné porady jenom pomáhají řešit někdy drobné, jindy závažnější problémy okamžitě. Důležitá je i kamarádská atmosféra mezi asistenty, ale i mezi asistenty a obyvateli. Řešíme s přehledem i technické problémy, za kterými stojí náš správce Dušan. Dokáže kluky přinutit ke spolupráci na všech činnostech, které potřebujeme udělat. Ať je to sestavování nového nábytku, malování chodby a místností nebo práce na zahradě. 99% technických věcí řešíme vlastními silami, což ušetří i spoustu peněz. Aničce, vedoucí domu, se zase podařilo vyřešit i velice závažné a náročné problémy obyvatel. Vyžaduje to opravdu veliké nasazení, protože její pravomoce jsou omezené. Pak začíná boj s byrokracií, leností a neschopností státních úředníků a to bere hodně sil. Většinou je ale Anička úspěšná a kolikrát si obyvatelé ani neuvědomují, co pro ně dělá. Je to ale koneckonců její práce a dík jí za to. Upevňuje psychickou jistotu obyvatel a tím i lepší vzájemné soužití v domě.

V neposlední řadě musím vyzdvihnout i asistentské doprovody k lékařům a vyřizování drobných věci na úřadech. Za to dík Kristině i Marušce. Vedou si výborně a hlavně profesionálně i v individuálních plánech. Kristina navíc udržuje aktuální webové stránky a i grafiku zvládla skvěle. Zkrátka všechno je „cool“ a to je bezvadný vysvědčení pro všechny. Jsem opravdu rád, že to, co jsem si předsevzal, když jsme zakládali chráňák, se konečně splnilo. Jenom ať to vydrží. Mám dojem, že už stojíme pevně na nohou a nezlomí nás žádná epidemie, ani nadměrný výskyt komárů a invaze kobylek. Jenom se trochu bojím, jestli někteří z nás nejsou mimozemšťani, protože tak velké pracovní nasazení normální homo sapiens nevydrží. Dost bylo legrace, tak vzhůru do dalšího půlroku 2021.

Jiří Veselý, ředitel

Helpless - doslovně současná situace

1. březen 2021

Přežili jsme již rok bez jediného pozitivního obyvatele na covid 19. Na jaře loňského roku, už po vrcholu jarní vlny, nám sociální služby vnutily 400 ochranných kabátů a podobných blbostí. Úplně k ničemu. V současné době jsme na vrcholu další vlny, situace se pořád zhoršuje, brainwashing ze sdělovacích prostředků je nepřetržitý a není divu, že už se bojí i ti stateční. No a pomoc státu pro organizace, jako jsme my, není žádná. Patříme do rizikové skupiny? Ano! Přesto si musíme kupovat drahé testy a ochranné pomůcky. Očkování v nedohlednu. Obvolal jsem všechny důležité instituce, včetně ministerstva, ale bez výsledku. Pomoc v dohledné době nepřijde žádná. Tak tedy seďme doma a společně se bojme každého následujícího dne třeba další rok. Je mi špatně od žaludku když vidím, jak vláda rozhazuje nesmyslně peníze, vyhlašuje všechny možné zákazy, ale diví se, že to nefunguje. 

Nejhorší ale jsou psychické dopady této situace na lidi, kteří nejsou mentálně v pořádku. Nerozumí dobře, co se děje, a ani vysvětlování nepomůže. Cítí se každý den ve větším a větším ohrožení. Tak tedy Helpless (anglicky „bezmocný“) skutečně začíná být pravda.

Dost ale Covidu. I v této době se nám daří naplňovat plány, které jsme si dali do roku 2021. Kompletně jsme zrekonstruovali dva pokoje. Každý z nich je vybaven novým nábytkem a i novými obyvateli. Jsou to mladí kluci, každý má jiný zdravotní problém, ale jinak sympatičtí a šikovní. Samozřejmě bude nějakou chvíli trvat, než se sžijí s ostatními, ale už teď je vidět, že se jim u nás líbí, a to je dobře. Speciálně v těchto chvílích oceňuji vzdělání a zkušenosti naší vedoucí domu, jak citlivě a přitom důrazně jedná s každým z nich. Hodně nám pomáhají i konzultace paní psycholožky, která s klienty probírá jejich intimní život a nám dává návod, jak se kterým klientem jednat. Máme tedy v bydlení 4 muže a 4 ženy, a to je ideální stav. Určitě vzroste náplň práce asistentů a jejich odpovědnost, ale je to koneckonců inspirativní pro každého z nich, jak se s novou situací vypořádá. Náš pan správce a současně i asistent už teď kluky zaměstnává tak, že jenom žasnu, co nadělají práce na domě i v zahradě. A navíc je vidět, že je to baví a my ostatní oceňujeme mužský element v kolektivu. Je to přínos jak se patří. 

 

Protože jsou za dané situace obyvatelé skoro pořád doma, vymýšlíme náplň využití volného času. Plánuje se budoucnost, letní promítání a zahradní slavnosti, které si získaly velkou oblibu. Je to zkrátka opak toho neštěstí, které slyší každý den v televizi. Je to optimistická vize budoucnosti, která ještě dlouho nebude bez Covidu, ale my se z toho nezblázníme a budeme zase žít pokud možno svobodný život bez zákazů a omezení a snad i s očkováním. A jestli nám zase s křížkem po funuse vnutí 400 atombordelů, tak se do toho všichni oblečeme a půjdeme do Poslanecké sněmovny na oběd.

Jiří Veselý, ředitel

Ta naše covidová zemička česká

8. leden 2021

Tak už jsme zase v tom…přišla další covidová vlna a naše bydlení zatím skvěle surfuje na jejím vrcholu bez zaváhání. Tenhle neutěšený stav už trvá skoro rok a nebaví to asi ani naší Venuši (naše kočička). Testování probíhá každé pondělí a zatím jsme, naštěstí, všichni negativní. Vánoce jsme přečkali poměrně v klidu. Setkali jsme se 22. prosince po odběrech a společně oslavili vánoce i konec roku. Obyvatelé upekli vánoční cukroví opravdu špičkové kvality, takže jsme si i pochutnali.

Plány do roku 2021 jsou velké. Renovace pokojů, opět zahradní slavnosti a zájezd v létě někam k moři. V našem domě proběhla v prosinci velká změna. Konečně nám magistrát, na základě naší žádosti, instaloval tepelné čerpadlo. Je to pro nás obrovská výhoda, nejen po stránce finanční, ale i po stránce praktické. Máme pouze jeden 500 litrový bojler, takže je pořád dostatek teplé vody. Teplota uvnitř se reguluje sama podle venkovních podmínek. V každé místnosti je stejná teplota bez jakéhokoliv zásahu. Dalším naším úkolem je ještě zdokonalit práci asistentů s obyvateli. Znamená to sestavit plány s jednotlivými obyvateli tak, aby bylo jasně vidět, v čem se zlepšují a v čem potřebují
více pozornosti. Přece jenom jsme chráněné bydlení, které by mělo obyvatele připravovat na, pokud možno, samostatný život. Máme teď velice kvalitní, odborně vyspělý tým asistentů, který pod vedením naší paní vedoucí domu, určitě všechny úkoly zvládne.

Když bych měl zhodnotit rok 2020, tak musím především vzdát hold Aničce Kudlákové, vedoucí domu, která za poměrně krátkou dobu, dokázala vlastní invencí pozvednout naše bydlení na skvělou úroveň. Její odměna je evidentní spokojenost obyvatel a klidné, spokojené a kamarádské prostředí, které vládne mezi obyvateli i asistenty, je její vizitkou.
Chtěl bych ale také vyzdvihnout i práci ostatních asistentů. Všichni jsou šikovní, o práci přemýšlejí a výborně se doplňují ve všech směrech práce v bydlení. Doufám, že to tak bude i v roce 2021 a přeji všem zúčastněným úspěšné kličkování mezi nakaženými a rozptýleným virem, pevné zdraví a těšení se na službu v „chráňáku“, jako se těším já pokaždé, když tam jedu.

Jiří Veselý, ředitel

"Tento způsob žití zdá se býti poněkud nešťastný..."

19. listopad 2020

Na konci srpna jsme se radovali z úspěšného přežití jarní pandemie, ale netušili jsme, že nás čeká ještě horší období nejistoty. V září a říjnu přišlo další zvyšování nemocných napadených virem Covid-19 a s tím související ještě větší omezení, příkazy a doporučení ze strany ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva zdravotnictví. Jsme sice ohrožená skupina, ale jednání nadřízených orgánů je naprosto chaotické a nepochopitelné. Došly nám například roušky. V květnu tohoto roku, už dávno po vrcholu jarní pandemie, jsme nepochopitelně obdrželi na ochranu 8 klientů 400 ochranných obleků a 250 ochranných brýlí a pouze 200 roušek a 50 respirátorů. Dodávku nebylo možné odmítnout. V současné době musíme ochranné pomůcky kupovat a najednou přijde 100 testů na Covid-19 pro 8 klientů a musíme povinně zařídit odběry.

A v tomhle stavu musíme řešit problémy v bydlení, kde vládne ponorková nemoc, nikdo nikam nesmí a nakupovat se jezdí jenom sporadicky. Všichni sedí doma, sledují televizi, která je plná zpráv o koronaviru a jenom vytváří strach z budoucnosti. Problémy soužití a zachování klidu v bydlení se nám daří zvládat. Chodí se, pokud možno, ven do přírody, ale každodenní chození do práce to nenahradí. Museli jsme vymyslet náhradní činnosti, kterých by se klienti účastnili. Zařizovali jsme některé pokoje novým nábytkem. Instalovali počítače a připravovali naše políčko na zimu. Nálada v bydlení se postupně v současné době zlepšuje, počet nakažených Covidem klesá a nás to opět minulo, bez jediného nakaženého. To jen díky neúnavné snaze vedení a asistentů. Všichni teď čekáme, kdy se konečně opatření uvolní a budeme se moci zase normálně nadechnout. Doufáme, že již nepřijde třetí, pátá a nakonec devátá vlna, která je vždy největší.

Jiří Veselý, ředitel

Pravidla pro návštěvy v souvislosti s COVID-19

1. září 2020

V souvislosti se šířením nového koronaviru jsme byli bohužel nuceni zavést v chráněném bydlení Zeeland zvláštní pravidla pro návštěvy. Omezení návštěv je z důvody ochrany a prevence proti šíření nemoci COVID- 19. Děkujeme za pochopení, o uvolnění pravidel budeme informovat.

Pravidla návštěv:

  1. Na návštěvy jednoho klienta mohou přijít max. 2 osoby.
  2. Všichni příchozí podepíší čestné prohlášení včetně uvedení kontaktních údajů, které obdrží od personálu.
  3. Každá návštěva si při příchodu do objektu dezinfikuje ruce a po celou dobu má ústa i nos zakryté rouškou. Klient roušku používá s ohledem na své možnosti (zdravotní stav a míra akceptace). Každá návštěva je zapsaná do knihy návštěv.
  4. Zaměstnanci organizace budou v průběhu návštěv dodržovat maximální možnou míru osobních hygienických opatření tak, aby se zamezilo možnému kontaktu, resp. riziku přesunu nákazy COVID-19 do zařízení CHB Zeeland.
  5. ZÁKAZ NÁVŠTĚV PRO OSOBY S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (KAŠEL, RÝMA) A S PŘÍZNAKY CHŘIPKY.
  6. Poskytováním informací o zdravotním stavu je výhradně obvodní lékař jednotlivých klientů, případně vedoucí CHB Zeeland.
  7. Návštěvy budou probíhat primárně ve venkovních prostorách CHB Zeeland. Při nepříznivém počasí budou návštěvy ve společenské místnosti a budou dodržovány patřičné rozestupy mezi jednotlivými účastníky.

Návrat do normálního života po pandemii v chráněném bydlení

17. srpen 2020

Během jarních a letních měsíců se postupně život v chráněném bydlení uklidnil. Naštěstí jsme všechny obyvatele  ubránili od Covidu, i když to stálo nemalé úsilí udržet je v izolaci. Asistentská služba byla mnohem náročnější, vyžadovala více klidu a rozvahy i při řešení běžných situací. Ponorka prostě byla znát na každém a chování obyvatel bylo občas těžké udržet v mezích únosnosti. Nikdo nechodil do práce a najednou se ukázalo, jak práci potřebují, jednak kvůli setkání s ostatními pracovníky, a pak také kvůli penězům. Práce na zahradě, které je pořád dost, naše obyvatele  moc nebaví a určitě nenahradí každodenní povinnost v zaměstnání. V současné době je snad vše zažehnáno, funguje i naše chráněná dílna a ti, kdo mají práci, dál docházejí denně do práce.

Hned po uvolnění opatření jsme uspořádali první zahradní slavnost, která byla narušena velkou bouřkou, ale nakonec se slavnost povedla. Hrála zase živá kapela, tančilo se, bylo napečeno a tak se všichni účastníci nejenom pobavili, ale i dobře najedli. Přišli, jako obvykle, naši sousedé a tentokrát i poměrně dost lidí cizích, kteří se přišli podívat, jak naše chráněné bydlení funguje. Výsledek je i několik finančních darů na podporu naší činnost, a to potěší. Dostali jsme i finanční podporu v rámci koronaviru od MČ Zbraslav i od MHMP, která nám výrazně pomohla. Měli jsme v plánu opět výlet do Itálie k moři, který jsme museli z důvodů možné nákazy zrušit. Pojede se tedy příští rok. Končí léto, sklízí se úroda na zahradě a pomalu se připravujeme na podzim. V říjnu bychom chtěli zahradní slavnost opakovat. Snad nám bude přát počasí a to bude asi poslední akce letošního koronavirového roku.

Jiří Veselý, ředitel

Den otevřených dveří v chráněném bydlení

červen 2020

Teď, když se situace ohledně pandemie zlepšila a nouzová opatření se postupně uvolňují, dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří. Bydlení se pro vás otevře 13. června od 15. hodin, těšit se můžete na uvolněnou zábavu, občerstvení a živou kapelu. Těšíme se!

Život v chráněném bydlení za časů coronaviru

duben 2020

Život v chráněném bydlení se nezastavil ani v době pandemie. Obyvatelé jsou sice omezeni ve vycházkách, návštěvách kamarádů a kulturních akcí. Nejhorší však je to, že někteří z obyvatel nemohou chodit do práce. Ztrácejí tím nejen finance, ale i každodenní vztahy v zaměstnání. S ohledem na situaci jsme museli změnit pracovní dobu asistentů tak, aby byl v co největší míře vyplněn smysluplně čas obyvatel. Díky nebývalému nasazení všech asistentů se podařilo potlačit pocit ponorkové nemoci, zažehnat pár roztržek a neshod mezi obyvateli.

V současné době se v bydlení žije v klidu s očekáváním konce výjimečného stavu. Každý den se společně vaří, uklízí, pere, obyvatelé hrají různé hry, pracují na zahradě anebo si tráví svůj čas na pokojích. Společně pak připravujeme program na budoucnost, která je zatím ve hvězdách. Podařilo se nám kompletně přestavět garáž, kde jsou regály s potravinami, uklidit sklep, ořezat ovocné stromy a vymalovat chodbu. Na všech účastnících je vidět, že se na sebe těší. Těší se na další akce, které vymýšlejí asistenti. Navazuje jedna na druhou. Zkrátka „žádná nuda“.

Dobré náladě napomáhá i krásné počasí, takže většina zábavy probíhá na zahradě. Snad už to nějak v pohodě zvládneme, pokud nenastane žádná další katastrofa třeba v podobě pádu meteoritu, vlny tsunami, mračnem kobylek, zemětřesným rojem nebo nějakým zdivočelým úředníkem z ministerstva.

Jiří Veselý, ředitel

Výhledy do roku 2020

leden 2020

Již koncem roku 2019 jsme uvažovali o naší činnosti v roce následujícím. Rok 2019 byl vcelku úspěšný, získali jsme novou vedoucí domu, nové a schopné asistenty a to se projevilo v celkovém pojetí našeho chráněného bydlení a hlavně ve spokojenosti našich obyvatel. 

Od začátku roku 2020 chceme pokračovat ve zkvalitňování naší práce. Máme v současné době pro konstruktivní změny ideální podmínky. Naši asistenti jsou vzdělaní v oboru a hlavně jsou tvořiví, o práci přemýšlí, práce je baví a to je pak radost sledovat výsledky, které zřetelně zlepšují stav naší komunity v bydlení. I věková rozdílnost je dobrá, protože starší asistent může i trochu působit na obyvatele ve smyslu rodičovském už proto, že většina našich obyvatel žádnou rodinu nemá.

Během roku bychom opět chtěli uspořádat několik dní otevřených dveří. Říkáme tomu“ Zahradní slavnosti“, které měly v minulém roce nebývalý ohlas. Scházíme se s místními obyvateli Lahovic, chodí přátelé asistentů a zaměstnavatelé našich klientů a i lidé, které jenom zajímá naše činnost. Vždy se připravuje občerstvení, hraje živá kapela, griluje se a myslím, že se všem tyto zážitky vryjí do paměti. 

Na sklonku léta bychom opět chtěli uspořádat pro naše klienty zájezd k moři do Itálie, stejně jako v loňském roce. 

Všechny tyto plány ale komplikuje současná situace a problémy s epidemií coronaviru. Nikdo zatím nedokáže předpovědět žádnou prognózu, kdy tento stav skončí a nebo se alespoň upraví tak, že budeme moci začít plány uskutečňovat.

Rok 2019

Po loňské zkušenosti, jsme si uvědomili, že je jenom dobře se navzájem navštěvovat, ale také pracovat na společných akcích.

Proto naším cílem v roce 2019 je uspořádat opět minimálně čtyři komunitní setkání u nás v chráněném bydlení. Na tyto akce budeme zvát i obyvatele Lahovic, Zbraslavi a všechny, kteří budou mít zájem se seznamovat s naší prací, poznávat dovednosti lidí, kteří mají nějaké postižení a i pomáhat ve vytváření programů volného času klientů. Ze zkušenosti víme, že tato činnost obohatí všechny účastníky. První setkání bude na jaře. Pak před létem uspořádat zahradní slavnost s živou hudbou a tancem. Na podzim se chceme věnovat společnému výletu na zajímavé místo v oklí Prahy s grilováním a celodenním výletem. Na závěr roku pak opět prožít společně vánoční přípravu spojenou s adventními akcemi u nás v chráněném bydlení.

Předpokládáme, že se každé akce účastí od 20 do 50 lidí.

Chceme se zapojit i do aktivit obyvatelů Lahovic, účastnit se úklidových akcí a společných oslav významných výročí. Už v současné době máme navázáno mnoho přátelských vztahů s obyvateli Lahovic, kteří nám fandí a podporují.

S přípravou plánovaných začneme hned počátkem roku. Vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou zahradu, chtěli bychom většinu akcí pořádat venku.

Na jaře, až bude zaseto na našem políčku, začneme připravovat den her, na který máme již nyní slíbenou účast komunitního centra Sluneční dům, jehož klienty jsme pozvali i v loňském roce a velice se setkání všem líbilo. Musíme na zahradě udělat dílčí úpravy pro sportování. Dát do pořádku pingpongový stůl, připravit hřiště na badminton a další drobné práce tak, abychom mohli zahradu využívat pro naše potřeby celý rok. I když dům je v krásném prostředí, které nabízí možnosti pro sportování různého druhu, musíme k pohybu naše klienty nutit. Chtěli bychom také na zahradě udělat dřevěné pódium, kde by se dalo tančit. To už jsme chtěli vloni, ale nějak na to nebyla síla, tak snad letos se dílo podaří. Na zahradních slavnostech bude vždy živá hudba, tak jako vloni. Máme dost ochotných hudebníků, kteří již v minulosti nám rádi přišli zahrát.

Po prázdninách uspořádáme zase pro všechny zájemce celodenní výlet. Uvažujeme o Závisti z důvodu malé vzdálenosti, krásného výhledu a možnosti grilování. Závist je blízko a bude vyhovovat i méně pohyblivým klientům. Záleží jenom na počasí.

Poslední letošní naše akce bude adventní čas. Připravujeme stejně jako letos všechny oslavy u nás v chráněném bydlení za aktivní účasti klientů. Sami se vloni o adventu přiznali, že si chtějí vše užít doma jako velká rodina. Asistenti tady pouze obstarají hudbu, případně program. Všem se loňský advent líbil, a tak chceme pokračovat jenom s tím rozdílem, že opět pozveme hosty z podobných zařízení, které už klienti znají.