Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/www/zeeland.cz/www/zeeland.cz/wp-includes/blocks.php on line 20
Naše cíle a pravidla – Zeeland
Menu Zavřeno

Naše cíle a pravidla

Dlouhodobé cíle CHB

 • Umožnit člověku z cílové skupiny osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální měrou běžným způsobem života, tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace.
 • Poskytovat služby uživatelům na základě jejich individuálních možností a přání v souladu s registrací služby.
 • Zajistit zprostředkování podpůrných služeb v těch adaptačních oblastech, které jsou nezbytné pro jejich začlenění do většinové společnosti.
 • Poskytovat odborné a bezpečné služby, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu sociálních pracovníků ČR.
 • Rozvíjet kvalitu služeb, stravování a prostředí, ve kterém uživatelé během pobytu žijí a pracují.
 • Respektovat svobodu rozhodnutí jako nejvyšší hodnotu člověka.

Zásady poskytování služby

Respektování potřeb uživatele – všichni zaměstnanci respektují:

 • Právo uživatele rozhodovat o svém životě.
 • Právo uživatele určovat si rozsah a zaměření poskytovaných služeb.
 • Základní lidská práva uživatelů.
 • Ochranu osobní svobody.
 • Soukromí uživatele.
 • Chrání osobní údaje uživatele.
 • Akceptují další potřeby uživatele vyplývající z nutnosti zachování lidské důstojnosti. Vlastní i cizí odlišnost.

Principy poskytování sociálních služeb

Diskrétnost

Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a při práci s uživatelem. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých uživatelem, které jsou nutné pro naši společnou práci.

Nestrannost

Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.

Standardizace

V Zeeland, Chráněné bydlení vytváříme standardy kvality sociální péče, kterými se řídíme při poskytování služeb sociální péče. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.

Řádný průběh sociální služby

Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich.

Partnerský přístup k uživateli

Zaměstnanci organizace s uživatelem spolupracují na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby.

…a další, se kterými Vás rádi podrobně seznámíme v úvodním rozhovoru.