Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/www/zeeland.cz/www/zeeland.cz/wp-includes/blocks.php on line 20
Přijetí klienta – Zeeland
Menu Zavřeno

Přijetí klienta

 • Podání žádosti do chráněného bydlení – „Dotazník pro zájemce o službu“.
 • Schůzka zájemce/opatrovníka a poskytovatele, spojená se vzájemným posouzením představ a očekávání o požadovaných službách ze strany klienta a možnostech našeho zařízení je naplnit.
 • Zájemce o službu potřebuje podporu vzhledem ke svému mentálnímu a kombinovanému postižení.
 • Zájemce o sociální službu se zavazuje respektovat vnitřní pravidla (Provozní řád) chráněného bydlení.
 • Zdravotní stav zájemce o službu nevylučuje poskytování pobytové sociální služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
 • Zájemce je soběstačný při osobní hygieně.
 • Zájemce je schopen cestování se skupinou klientů, nebo je schopen být po tuto dobu sám v chráněném bydlení.
 • Zdravotní stav zájemce o službu nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Zájemce netrpí akutním infekčním onemocnění.
 • Zájemce netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití.
 • Zájemce není agresivní vůči okolí a ani sobě.
 • Zájemce neužívá návykové látky.
 • Pokud zájemce uzavře smlouvu na Chráněné bydlení  Zeeland, je  součástí této smlouvy adaptační doba. Tato doba slouží uživateli, aby posoudil a vyzkoušel poskytování naší služby. Zvážil, zda mu způsob poskytování vyhovuje. Adaptační doba je dlouhá jeden měsíc. Uživatelům doporučujeme, aby během ní absolvovali souvislý pobyt v délce 14 dnů. Během adaptační doby může být smlouva ze strany uživatele jakýmkoliv způsobem ukončena.