Menu Zavřeno

Úhrada za službu

Přehled plateb za služby poskytované chráněným bydlením Zeeland

Základní činnosti

Ubytování 250 Kč/den

Strava

Běžná strava 205 Kč/den:

Snídaně 35 Kč
Oběd 80 
Večeře 60 Kč
Svačina 30 Kč

Pokud klient nebude čerpat stravné či jeho jednotlivé položky nebo odjede na více dní (víkend), je třeba tuto skutečnost nahlásit. Pokud ji nenahlásí min. 7 dní předem, bude mu stravné účtováno i v případě jeho nepřítomnosti. Stravné bude klientovi účtováno i v případě, že vyčerpá položku stravného, kterou měl původně odhlášenou. Vždy je účtováno 50 % částky za kompletní denní stravu, a to i v případě, že klient čerpá méně.

Činnosti péče

Za níže uvedené činnosti je stanovena výše úhrady ve výši 130,-/hodina, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
  2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
  3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
  4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
  5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
  2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 4. sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 6. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.

Fakultativní činnosti

Doprava automobilem při vyřizování vlastních záležitostí – 7 Kč/km
Využití telefonu organizace – 10 Kč/hovor
TV  – 200 Kč/měsíc
Využití počítače organizace – 150 Kč/měsíc
Rádio/ stereo – 50 Kč/měsíc
Drobné hygienické potřeby (šampon, tekuté mýdlo, dámské vložky, mycí houba, pasta a kartáček na zuby, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky,..) – 30 Kč za položku
Internet – 85 Kč/měsíc
Tisk – 2 Kč/černobílá strana A4, 4 Kč/ barevná strana A4

Využití psychoterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 200 Kč/hod
Využití kanesterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 200 Kč/hod
Využití hipoterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 300 Kč/hod
Právní poradenství externího pracovníka organizace – 300 Kč/hod.