Menu Zavřeno

Úhrada za službu

Přehled plateb za služby poskytované chráněným bydlením Zeeland

Základní činnosti

Ubytování 270Kč/den

Strava

Běžná strava 225 Kč/den:

Snídaně 35.- Kč
Oběd  90.- 
Večeře 70.- Kč
Svačina 30.- Kč

Pokud klient nebude čerpat stravné či jeho jednotlivé položky nebo odjede na více dní (víkend), je třeba tuto skutečnost nahlásit. Pokud ji nenahlásí min. 7 dní předem, bude mu stravné účtováno i v případě jeho nepřítomnosti. Stravné bude klientovi účtováno i v případě, že vyčerpá položku stravného, kterou měl původně odhlášenou. Vždy je účtováno 50 % částky za kompletní denní stravu, a to i v případě, že klient čerpá méně.

Činnosti péče

Za níže uvedené činnosti je stanovena výše úhrady ve výši 130,-/hodina, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
  2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
  3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
  4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
  5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
  2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 4. sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 6. pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.

Fakultativní činnosti

Doprava automobilem při vyřizování vlastních záležitostí – 7 Kč/km
Využití telefonu organizace – 10 Kč/hovor
TV  – 200 Kč/měsíc
Využití počítače organizace – 150 Kč/měsíc
Rádio/ stereo – 50 Kč/měsíc
Drobné hygienické potřeby (šampon, tekuté mýdlo, dámské vložky, mycí houba, pasta a kartáček na zuby, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky,..) – 30 Kč za položku
Internet – 85 Kč/měsíc
Tisk – 2 Kč/černobílá strana A4, 4 Kč/ barevná strana A4

Využití psychoterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 200 Kč/hod
Využití kanesterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 200 Kč/hod
Využití hipoterapeutických služeb externího pracovníka organizace – 300 Kč/hod
Právní poradenství externího pracovníka organizace – 300 Kč/hod.