Menu Zavřeno

Úhrada za službu

Přehled plateb za služby poskytované chráněným bydlením Zeeland

Ubytování 200 Kč/den
Asistenční služby 880 Kč/měsíc
Hygienické a čistící prostředky 350 Kč/měsíc
TV 200 Kč/měsíc
Využití počítače organizace 150 Kč/měsíc
Rádio/ stereo 50 Kč/měsíc
Internet 85 Kč/měsíc

Strava

Běžná strava 170 Kč/den

Snídaně 35 Kč
Oběd 65 Kč
Večeře 40 Kč
Svačina 30 Kč

Pokud se klient stravuje mimo Zeeland, nebude mu platba za jídlo účtována, ale je třeba tuto skutečnost nahlásit den předem.

Za správnost uvedených informací odpovídá vedoucí chráněného bydlení Mgr. et Mgr. Anna Kudláková.