Menu Zavřeno

Naše akce pro rok 2019

Po loňské zkušenosti, jsme si uvědomili, že je jenom dobře se navzájem navštěvovat, ale také pracovat na společných akcích.

Proto naším cílem v roce 2019 je uspořádat opět minimálně čtyři komunitní setkání u nás v chráněném bydlení. Na tyto akce budeme zvát i obyvatele Lahovic, Zbraslavi a všechny, kteří budou mít zájem se seznamovat s naší prací, poznávat dovednosti lidí, kteří mají nějaké postižení a i pomáhat ve vytváření programů volného času klientů. Ze zkušenosti víme, že tato činnost obohatí všechny účastníky. První setkání bude na jaře. Pak před létem uspořádat zahradní slavnost s živou hudbou a tancem. Na podzim se chceme věnovat společnému výletu na zajímavé místo v oklí Prahy s grilováním a celodenním výletem. Na závěr roku pak opět prožít společně vánoční přípravu spojenou s adventními akcemi u nás v chráněném bydlení.

Předpokládáme, že se každé akce účastí od 20 do 50 lidí.

Chceme se zapojit i doi aktivit obyvatelů Lahovic, účastnit se úklidových akcí a společných oslav významných výročí. Už v současné době máme navázáno mnoho přátelských vztahů s obyvateli Lahovic, kteří nám fandí a podporují.

S přípravou plánovaných začneme hned počátkem roku. Vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou zahradu, chtěli bychom většinu akcí pořádat venku.

Na jaře, až bude zaseto. na našem políčku, začneme připravovat den her, na který máme již nyní slíbenou účast komunitního centra Sluneční dům, jehož klienty jsme pozvali i v loňském roce a velice se setkání všem líbilo. Musíme na zahradě udělat dílčí úpravy pro sportování. Dát dopořádku pingpongový stůl, připravit hřiště na badminton a další drobné práce tak, abychom mohli zahradu využívat pro naše potřeby celý rok. I když dům je v krásném prostředí, které nabízí možnosti pro sportování různého druhu, musíme k pohybu naše klienty nutit. Chtěli bychom také na zahradě udělat dřevěné pódium, kde by se dalo tančit. To už jsme chtěli vloni, ale nějak na to nebyla síla, tak snad letos se dílo podaří. Na zahradních slavnostech bude vždy živá hudba, tak jako vloni. Máme dost ochotných hudebníků, kteří již v minulosti nám rádi přišli zahrát.

Po prázdninách uspořádáme zase pro všechny zájemce celodenní výlet. Uvažujeme o Závisti z důvodu malé vzdálenosti, krásného výhledu a možnosti grilování. Závist je blízko a bude vyhovovat i méně pohyblivým klientům. Záleží jenom na počasí.

Poslední letošní naše akce bude adventní čas. Připravujeme stejně jako letos všechny oslavy u nás v chráněném bydlení za aktivní účasti klienů. Sami se vloni o adventu přiznali, že si chtějí vše užít doma jako velká rodina. Asistenti tady pouze obstarají hudbu, případně program. Všem se loňský advent líbil a tak chceme pokračovat jenom s tím rozdílem, že opět pozveme hosty z podobných zařízení, které už klienti znají.