Menu Zavřeno

Pravidla pro návštěvy v souvislosti s COVID-19

1. září 2020

V souvislosti se šířením nového koronaviru jsme byli bohužel nuceni zavést v chráněném bydlení Zeeland zvláštní pravidla pro návštěvy. Omezení návštěv je z důvody ochrany a prevence proti šíření nemoci COVID- 19. Děkujeme za pochopení, o uvolnění pravidel budeme informovat.

Pravidla návštěv:

  1. Na návštěvy jednoho klienta mohou přijít max. 2 osoby.
  2. Všichni příchozí podepíší čestné prohlášení včetně uvedení kontaktních údajů, které obdrží od personálu.
  3. Každá návštěva si při příchodu do objektu dezinfikuje ruce a po celou dobu má ústa i nos zakryté rouškou. Klient roušku používá s ohledem na své možnosti (zdravotní stav a míra akceptace). Každá návštěva je zapsaná do knihy návštěv.
  4. Zaměstnanci organizace budou v průběhu návštěv dodržovat maximální možnou míru osobních hygienických opatření tak, aby se zamezilo možnému kontaktu, resp. riziku přesunu nákazy COVID-19 do zařízení CHB Zeeland.
  5. ZÁKAZ NÁVŠTĚV PRO OSOBY S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (KAŠEL, RÝMA) A S PŘÍZNAKY CHŘIPKY.
  6. Poskytováním informací o zdravotním stavu je výhradně obvodní lékař jednotlivých klientů, případně vedoucí CHB Zeeland.
  7. Návštěvy budou probíhat primárně ve venkovních prostorách CHB Zeeland. Při nepříznivém počasí budou návštěvy ve společenské místnosti a budou dodržovány patřičné rozestupy mezi jednotlivými účastníky.

Návrat do normálního života po pandemii v chráněném bydlení

17. srpen 2020

Během jarních a letních měsíců se postupně život v chráněném bydlení uklidnil. Naštěstí jsme všechny obyvatele  ubránili od Covidu, i když to stálo nemalé úsilí udržet je v izolaci. Asistentská služba byla mnohem náročnější, vyžadovala více klidu a rozvahy i při řešení běžných situací. Ponorka prostě byla znát na každém a chování obyvatel bylo občas těžké udržet v mezích únosnosti. Nikdo nechodil do práce a najednou se ukázalo, jak práci potřebují, jednak kvůli setkání s ostatními pracovníky, a pak také kvůli penězům. Práce na zahradě, které je pořád dost, naše obyvatele  moc nebaví a určitě nenahradí každodenní povinnost v zaměstnání. V současné době je snad vše zažehnáno, funguje i naše chráněná dílna a ti, kdo mají práci, dál docházejí denně do práce.

Hned po uvolnění opatření jsme uspořádali první zahradní slavnost, která byla narušena velkou bouřkou, ale nakonec se slavnost povedla. Hrála zase živá kapela, tančilo se, bylo napečeno a tak se všichni účastníci nejenom pobavili, ale i dobře najedli. Přišli, jako obvykle, naši sousedé a tentokrát i poměrně dost lidí cizích, kteří se přišli podívat, jak naše chráněné bydlení funguje. Výsledek je i několik finančních darů na podporu naší činnost, a to potěší. Dostali jsme i finanční podporu v rámci koronaviru od MČ Zbraslav i od MHMP, která nám výrazně pomohla. Měli jsme v plánu opět výlet do Itálie k moři, který jsme museli z důvodů možné nákazy zrušit. Pojede se tedy příští rok. Končí léto, sklízí se úroda na zahradě a pomalu se připravujeme na podzim. V říjnu bychom chtěli zahradní slavnost opakovat. Snad nám bude přát počasí a to bude asi poslední akce letošního koronavirového roku.

Jiří Veselý, ředitel

Celou fotogalerii ze dne otevřených dveří si můžete prohlédnout ZDE.

Den otevřených dveří v chráněném bydlení

červen 2020

Teď, když se situace ohledně pandemie zlepšila a nouzová opatření se postupně uvolňují, dovolujeme si vás pozvat na Den otevřených dveří. Bydlení se pro vás otevře 13. června od 15. hodin, těšit se můžete na uvolněnou zábavu, občerstvení a živou kapelu. Těšíme se!

Život v chráněném bydlení za časů coronaviru

duben 2020

Život v chráněném bydlení se nezastavil ani v době pandemie. Obyvatelé jsou sice omezeni ve vycházkách, návštěvách kamarádů a kulturních akcí. Nejhorší však je to, že někteří z obyvatel nemohou chodit do práce. Ztrácejí tím nejen finance, ale i každodenní vztahy v zaměstnání. S ohledem na situaci jsme museli změnit pracovní dobu asistentů tak, aby byl v co největší míře vyplněn smysluplně čas obyvatel. Díky nebývalému nasazení všech asistentů se podařilo potlačit pocit ponorkové nemoci, zažehnat pár roztržek a neshod mezi obyvateli.

V současné době se v bydlení žije v klidu s očekáváním konce výjimečného stavu. Každý den se společně vaří, uklízí, pere, obyvatelé hrají různé hry, pracují na zahradě anebo si tráví svůj čas na pokojích. Společně pak připravujeme program na budoucnost, která je zatím ve hvězdách. Podařilo se nám kompletně přestavět garáž, kde jsou regály s potravinami, uklidit sklep, ořezat ovocné stromy a vymalovat chodbu. Na všech účastnících je vidět, že se na sebe těší. Těší se na další akce, které vymýšlejí asistenti. Navazuje jedna na druhou. Zkrátka „žádná nuda“.

Dobré náladě napomáhá i krásné počasí, takže většina zábavy probíhá na zahradě. Snad už to nějak v pohodě zvládneme, pokud nenastane žádná další katastrofa třeba v podobě pádu meteoritu, vlny tsunami, mračnem kobylek, zemětřesným rojem nebo nějakým zdivočelým úředníkem z ministerstva.

Jiří Veselý, ředitel

Výhledy do roku 2020

leden 2020

Již koncem roku 2019 jsme uvažovali o naší činnosti v roce následujícím. Rok 2019 byl vcelku úspěšný, získali jsme novou vedoucí domu, nové a schopné asistenty a to se projevilo v celkovém pojetí našeho chráněného bydlení a hlavně ve spokojenosti našich obyvatel. 

Od začátku roku 2020 chceme pokračovat ve zkvalitňování naší práce. Máme v současné době pro konstruktivní změny ideální podmínky. Naši asistenti jsou vzdělaní v oboru a hlavně jsou tvořiví, o práci přemýšlí, práce je baví a to je pak radost sledovat výsledky, které zřetelně zlepšují stav naší komunity v bydlení. I věková rozdílnost je dobrá, protože starší asistent může i trochu působit na obyvatele ve smyslu rodičovském už proto, že většina našich obyvatel žádnou rodinu nemá.

Během roku bychom opět chtěli uspořádat několik dní otevřených dveří. Říkáme tomu“ Zahradní slavnosti“, které měly v minulém roce nebývalý ohlas. Scházíme se s místními obyvateli Lahovic, chodí přátelé asistentů a zaměstnavatelé našich klientů a i lidé, které jenom zajímá naše činnost. Vždy se připravuje občerstvení, hraje živá kapela, griluje se a myslím, že se všem tyto zážitky vryjí do paměti. 

Na sklonku léta bychom opět chtěli uspořádat pro naše klienty zájezd k moři do Itálie, stejně jako v loňském roce. 

Všechny tyto plány ale komplikuje současná situace a problémy s epidemií coronaviru. Nikdo zatím nedokáže předpovědět žádnou prognózu, kdy tento stav skončí a nebo se alespoň upraví tak, že budeme moci začít plány uskutečňovat.

Rok 2019

Po loňské zkušenosti, jsme si uvědomili, že je jenom dobře se navzájem navštěvovat, ale také pracovat na společných akcích.

Proto naším cílem v roce 2019 je uspořádat opět minimálně čtyři komunitní setkání u nás v chráněném bydlení. Na tyto akce budeme zvát i obyvatele Lahovic, Zbraslavi a všechny, kteří budou mít zájem se seznamovat s naší prací, poznávat dovednosti lidí, kteří mají nějaké postižení a i pomáhat ve vytváření programů volného času klientů. Ze zkušenosti víme, že tato činnost obohatí všechny účastníky. První setkání bude na jaře. Pak před létem uspořádat zahradní slavnost s živou hudbou a tancem. Na podzim se chceme věnovat společnému výletu na zajímavé místo v oklí Prahy s grilováním a celodenním výletem. Na závěr roku pak opět prožít společně vánoční přípravu spojenou s adventními akcemi u nás v chráněném bydlení.

Předpokládáme, že se každé akce účastí od 20 do 50 lidí.

Chceme se zapojit i do aktivit obyvatelů Lahovic, účastnit se úklidových akcí a společných oslav významných výročí. Už v současné době máme navázáno mnoho přátelských vztahů s obyvateli Lahovic, kteří nám fandí a podporují.

S přípravou plánovaných začneme hned počátkem roku. Vzhledem k tomu, že máme poměrně velkou zahradu, chtěli bychom většinu akcí pořádat venku.

Na jaře, až bude zaseto na našem políčku, začneme připravovat den her, na který máme již nyní slíbenou účast komunitního centra Sluneční dům, jehož klienty jsme pozvali i v loňském roce a velice se setkání všem líbilo. Musíme na zahradě udělat dílčí úpravy pro sportování. Dát do pořádku pingpongový stůl, připravit hřiště na badminton a další drobné práce tak, abychom mohli zahradu využívat pro naše potřeby celý rok. I když dům je v krásném prostředí, které nabízí možnosti pro sportování různého druhu, musíme k pohybu naše klienty nutit. Chtěli bychom také na zahradě udělat dřevěné pódium, kde by se dalo tančit. To už jsme chtěli vloni, ale nějak na to nebyla síla, tak snad letos se dílo podaří. Na zahradních slavnostech bude vždy živá hudba, tak jako vloni. Máme dost ochotných hudebníků, kteří již v minulosti nám rádi přišli zahrát.

Po prázdninách uspořádáme zase pro všechny zájemce celodenní výlet. Uvažujeme o Závisti z důvodu malé vzdálenosti, krásného výhledu a možnosti grilování. Závist je blízko a bude vyhovovat i méně pohyblivým klientům. Záleží jenom na počasí.

Poslední letošní naše akce bude adventní čas. Připravujeme stejně jako letos všechny oslavy u nás v chráněném bydlení za aktivní účasti klientů. Sami se vloni o adventu přiznali, že si chtějí vše užít doma jako velká rodina. Asistenti tady pouze obstarají hudbu, případně program. Všem se loňský advent líbil, a tak chceme pokračovat jenom s tím rozdílem, že opět pozveme hosty z podobných zařízení, které už klienti znají.