Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/www/zeeland.cz/www/zeeland.cz/wp-includes/blocks.php on line 20
Odmítnutí klienta – Zeeland
Menu Zavřeno

Odmítnutí klienta

Důvody pro odmítnutí služby:

§91 108/2006 Sb. zákona o soc. službách:

  • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
  • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
  • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

§36 vyhl. 505 2006

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Jestliže dojde k odmítnutí uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, vydá o tom zařízení zájemci na jeho žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Další podmínky určuje Smlouva o poskytování služeb.