"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

Rozsah služby

Rozsah poskytování sociální služby

 •  – pobytová

Služba chráněného bydlení bude poskytována formou komunitního bydlení v Praze Lahovicích a to v následujícím rozsahu:

 1. poskytování ubytování
 2. poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 4. pomoc při praní prádla
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Obyvateli mohou být po vzájemné dohodě poskytovány další služby, které mohou být zpoplatněny:

 1. asistence, doprovod nad rámec námi poskytované služby…. 100,-Kč/h
 2. telefonování ze služebního telefonu v CHB….. 4,-Kč/minutu
 3. kopírování a tisk:
 •        jednostranný černobílý tisk………. 2,-Kč
 •        oboustranný černobílý tisk……….. 3,-Kč
 •        jednostranný barevný tisk………… 3,-Kč
 •        oboustranný barevný tisk…………. 4,-Kč
 1. doprava služebním automobilem….. 5,-Kč/km
 2. poplatek za televizor na pokoji….. 200,-Kč/měsíčně

 

Jaké služby neposkytujeme:

 1. přímá/fyzická pomoc při osobní hygieně (mytí, holení, stříhání, manikúra, pedikúra)
 2. asistenti neuklízí pokoje klientů, pouze je na úklid upozorní a dohlédnou
 3. nežehlíme, neopravujeme, nepřišíváme knoflíky
 4. nepodáváme léky ani je klientům nepřipravujeme, asistenti pouze dohlédnou, připomenou, aby si léky vzali

Typ sjednaného pobytu v chráněném bydlení je celoroční. Služba je poskytována denně včetně svátků.