"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

Praxe/stáže

Praxe studentů

Studenti středních, vyšších odborných nebo vysokých škol se zaměřením na sociální práci (příbuzné obory) mají možnost vykonat v chráněném bydlení Zeeland odbornou praxi. Dále nabízíme možnost absolvovat praxi nebo odbornou stáž zájemcům, kteří potřebují získat potřebné kompetence v oblasti sociální práce. Praxe probíhá na základě uzavření smlouvy o praxi s Vaší školou nebo Vámi.

Za vedení praxe a administrativu s tím spojenou, vybíráme jednorázový poplatek 350,-.

Praktikantovi/stážistovi nabízíme:

  • – odborné vedení praxe
  • – potvrzení praxe uskutečněné v zařízení registrovaném podle Zk.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
  • – provádět výzkum v sociální oblasti
  • – rozvoj vlastních sociálních i odborných kompetencí
  • – možnost získání nových dovedností a vědomostí
  • – možnost seznámení se s prací s lidmi se zdravotním postižením
  • – možnost seznámení se s pracovní rehabilitací
  • – možnost seberealizace

Bližší informace Vám rádi sdělíme při osobní schůzce.
Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, nebo zašlete formulář viz. „Dokumenty“

IMG_0370