"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

O nás

Poskytujeme registrovanou sociální službu v chráněném bydlení Zeeland.

Nabízíme celoroční ubytování pro 8 klientů se zdravotním znevýhodněním ve věku od 18 – 64 let. Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením – s duševním onemocněním, lehkým mentálním postižením, případně tělesným postižením bez nutnosti plného používání kompenzačních pomůcek.

V domě jsou čtyři dvoulůžkové pokoje. Je zde zajištěna každodenní služba asistentů. Asistenti jsou klientům nápomocni v běžných denních činnostech. Smyslem je pomoci klientům se co nejvíce osamostatnit, učit se nové věci, mít možnost rozšiřovat své sociální kontakty a smysluplně trávit čas.  Klienti se podílejí na veškerých činnostech v domě i na zahradě. Naší snahou je „pomoci našim klientům, aby vše mohli udělat sami“.

V případě zájmu o naši službu Nás kontaktujte:

Ing. Jiří Veselý
Tel: 774 100 505

e-mail: zeeland2014@seznam.cz