"Pomoz mi, abych to mohl udělat sám."
Header

Naše akce pro rok 2018

 

S přípravou plánovaných akcí na rok 2018 jsme již začali.
Hned na jaře připravujeme stavbu hmyzího hotelu. Seznamujeme se s projektem a správným sestavením Hmyzího hotelu. Hotel slouží pro žití různých druhů hmyzu. Hotel je potom velice zajímavé po celý rok sledovat. Skládá se z konstrukce, která musí mít svoje dané parametry a musí být na ideálním místě. K tomu všemu je třeba sehnat informace, jak o stavbě, tak i o jeho budoucích obyvatelích. Plány již máme k dispozici a teď jenom sehnat materiál a počkat na pěkné počasí a budeme stavět. Všichni už se těší. Mají proč, je to opravdu zajímavé mít možnost nahlédnout trochu blíže do hmyzí společnosti. Až bude hotovo, tak pozveme všechny spřízněné duše na otevírání.
Až bude zaseto na našem políčku, začneme připravovat den her, na který máme již nyní slíbenou účast komunitního centra Sluneční dům, jehož klienty jsme pozvali v loňském roce k účasti na výstavě na Zbraslavi. Musíme na zahradě udělat dílčí úpravy pro sportování. Dát do pořádku pingpongový stůl, připravit hřiště na badminton a další drobné práce tak, abychom mohli zahradu využívat pro naše potřeby celý rok. I když dům je v krásném prostředí, které nabízí možnosti pro sportování různého druhu, musíme k pohybu naše klienty nutit. Chtěli bychom také na zahradě udělat dřevěné pódium, kde by se dalo tančit. Máme dost ochotných hudebníků, kteří již v minulosti nám rádi přišli zahrát.
Po prázdninách uspořádáme zase pro všechny zájemce celodenní výlet. Uvažujeme o Závisti z důvodu malé vzdálenosti, krásného výhledu a možnosti grilování. Závist je blízko a bude vyhovovat i méně pohyblivým klientům. Záleží jenom na počasí.
Poslední letošní naše akce bude adventní čas. Připravujeme stejně jako letos všechny oslavy u nás v chráněném bydlení za aktivní účasti klientů. Sami se vloni o adventu přiznali, že si chtějí vše užít doma jako velká rodina. Asistenti tady pouze obstarají hudbu, případně program. Všem se loňský advent líbil a tak chceme pokračovat jenom s tím rozdílem, že opět pozveme hosty z podobných zařízení, které už klienti znají.